SUPERCUPEN

Supercupen er en egen cup for deltagere med funksjonshemming. Denne klassen er åpen for alle barn fra 6-16 år uavhengig av kjønn. 

Kampene vil være 3 mot 3 og spilles over 2x10 minutter. Det blir minst 2 kamper per deltagende lag. Anbefalt er 5 spillere per lag. Det deles ut deltagerpremie til alle. 

For påmelding se link nedenfor.

GRATIS PÅMELDINGsavgift

gjelder alle lag!